Toiminta

Toiminnan aikana lapset on jaettu pienryhmiin. Haluamme taata lapsille kiirettömän oppimisympäritön ja aikaa leikille.
Päiväkodissamme on yli 3-vuotiailla lapsilla mahdollisuus osallistua ELF:n järjestämään englannin kielisuihkukerhoon. Osallistuminen on maksullista ja opetus järjestetään hoitopäivän aikana.
Teemme myös yhteistyötä Turun tanssioppilaitoksen kanssa, joka järjestää lasten tanssitunteja. Osallistuminen on vapaaehtoista, maksullista ja tapahtuu päivähoidon aikana.

Esimerkki viikko-ohjelmasta